ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de producten en dienstverlening van Redwoods IT zijn de ICT~Office Voorwaarden (module Algemeen en de specifieke modules 2, 3, 5, 7, 8, en 9) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing.

De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.

Hieronder kunt u de bovengenoemde modules downloaden. Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office (Algemene) Voorwaarden van toepassing.

Module_: